3 Comments

Panie Mariuszu - byłbym bardzo ostrożny z omawianiem prac, opublikowanych po marcu 2020 roku. Ta praca wygląda na pomyłkę.

Expand full comment