2 Comments
Mar 9, 2023Liked by Mariusz Jagóra

Dzięki, Panie Mariuszu, za doskonałe opracowanie tej sprawy.

Expand full comment
author

Bardzo dziękuję Panie Normanie!

Expand full comment