1 Comment
Dec 17, 2022Liked by Mariusz Jagóra

Mam wrażenie, że komunikacja publiczna to kluczowy komponent każdego z tych scenariuszy. Podczas "Eventu 201" przedstawicielka CIA użyła sformułowania "flooding the zone", co rozumiem jako zdominowanie publicznych kanałów komunikacyjnych przez jeden spójny przekaz.

P.S.: Antyszczepionkowcy pełnią w tych modelach komunikacji podobną rolę jak "wrogowie ludu" w socjalistycznej propagandzie w latach 50-ch- są głównym źródłem zła, na które rządy mogą zrzucić winę za pogarszającą się sytuację epidemiologiczną. Cóż, historyczne wzorce zawsze aktualne. 😐

Expand full comment